Administrerende direktør Lars Christian Fredenlund i CoBuilder svarer på reaksjoner angående ny tjeneste fra CoBuilder:

CoBuilder: – Noen må betale

CoBuilder endrer prisstruktur i ProductXchange og lanserer GoBIM - VVS-bransjen påføres ekstra kostnader:

0

Administrerende direktør Lars Christian Fredenlund i CoBuilder sier store mangler på dokumentasjon og økende arbeidsomfang har gjort det nødvendig med en endring i prismodell. Han medgir at posisjonen til virksomheten «kan oppfattes som spesiell».

VVSforum har stilt flere spørsmål til CoBuilder i forbindelse med endring av prisstruktur på produktene ProductXchange og den nye dokumentdatabasen GoBIM som ble lansert før sommeren.

Det har kommet kritikk fra markedet om at det lovpålagte skillet (mellom GoBIM og ProductXchange) ikke har vært fremstilt klart nok. Endret prisstruktur har gjort det langt dyrere for mange rørleggere og andre aktører i VVS-bransjen, samtidig som CoBuilder har sikret seg gunstige posisjoner i alle deler av verdikjeden.

Les: Ny tjeneste fra CoBuilder skaper reaksjoner

1.Hva er grunnen til at dere har lansert GoBIM, i tillegg den allerede godt etablerte ProductXchange?

– Vi har ikke lansert goBIM, dette er et system for produsenter som har eksistert siden 2001 når BASS ble etablert. Etter hvert som krav fra brukere og bransjen har kommet er systemet utviklet over mange, mange år. Navnet goBIM fikk systemet i 2016.

  1. Dere har endret prisstruktur, hvorfor det?

– Arbeidsomfanget ble vesentlig endret da Byggevaredirektivet kom (Krav om produktdokumentasjon i Kapittel 3 i TEK ble erstattet med DOK forskriften), da vi tidligere kun forholdt oss til krav i REACH (Sikkerhetsdatablader). I tillegg har krav om produktdokumentasjon kommet på BREEAM prosjekter der man skal unngå produkter på A20 lista og HEA-9.  Det startet som en ganske liten jobb, men med store mangler på dokumentasjon og økende arbeidsomfang, har gjort at denne prisendringen ble gjort. I tillegg kommer en ny versjon av ProductXchange på plass i 2018, noe som betyr økte kostnader.

  1. Det innføres en kostnad på 20 kroner pr. produkt pr. brukersted (prosjekt) hvis produsentene mangler GoBIM avtale. Er dette kun for å betale det manuelle arbeidet dere eventuelt må gjøre for å legge inn informasjonen?

–  ProductXchange er et system som skal kunne hjelpe utførende aktører med å oppfylle de lov- og markedskrav som er satt til bruk av produkter på byggeplass. For at disse funksjonene skal kunne opprettholdes i ProductXchange, er det ulike data (produktdata, dokumenter, egenskapsdata etc) som må være på plass for ulike produkter, avhengig av hvilke regelverk og produksjonsstandarder produktet er knyttet til. Det er denne jobben som coBuilder må gjøre på vegne av alle brukerbedriftene i ProductXchange, dersom produsent ikke selv bidrar til denne jobben i goBIM. Innføringen av 20 kr pr. produkt pr. prosjekt er derfor knyttet til denne jobben, og ikke kun til om det er tilknyttet et dokument eller ikke til varen.

  1. Finnes det ikke andre bransjedatabaser med gratisinfo som dere eventuelt kan importere info fra i stedet for å belaste brukere uten GoBIM-avtale med ekstrabetaling?

–  Betaling for bruk av våre tjenester medfører at noen må betale, vi har 3.500 bedrifter som bruker ProductXchange og som alle bedrifter er vi også avhengige av inntekter. En gratis tjeneste hadde vært ønskelig, men er ikke reell. Det er fullt mulig for produsenter å levere via tredjepart, dette gjøres i dag fra en rekke produsenter vi har avtale med i dag. I tillegg har ikke noen andre aktører etablert «Product Data Templates».

Dette er også grunnen til at BNL (Byggenæringens Landsforening) valgte å inngå en avtale med coBuilder om bruk av våre «Product Data Templates». Dette er de samme «Product Data Templates» som produsenter legger inn sine produktdata på i goBIM.

  1. Pålegges ikke hele verdikjeden i VVS-bransjen betydelige kostnader for noe som allerede er gratis tilgjengelig?

–  Som tidligere beskrevet har vi 3.500 bedrifter i ProductXchange som alle ivaretar en rekke lov- og markedskrav igjennom bruk av våre systemer. På en byggeplass i dag er det en rekke aktører som samhandler, der det ofte er 30-40 bedrifter inne. Poenget med et bransjesystem som ProductXchange og goBIM er å få løst bransjeutfordringer, ivareta lovkrav og løfte bransjen rundt digitalisering. VVS-bransjen er en av veldig mange bransjer i Bygg- og Anleggsnæringen, og våre systemer er bygget for å løse oppgaver på tvers av alle bransjene, også VVS-bransjen.

  1. Hvis alle aktørene innen byggebransjen føler at de ikke har noe valg, men må ha GoBIM, blir det ikke dette da en form for monopol ift produktinformasjon i byggebransjen, noe som vil gjøre aktørene mer sårbare i forhold til kostnader og dokumentasjon?

–  Vi har siden 2001 jobbet med bransjen for å løse felles oppgaver, og vi ser at vår posisjon kan oppfattes som spesiell. coBuilder har en stor suksess internasjonalt, og vi ønsker å styrke vår posisjon og utvikle oss som bedrift. At ProductXchange og goBIM er systemer som aktørene bruker ser vi som positivt, og håper at dette vil være med på å «digitalisere sammen».