Jon Sandnes, Byggenæringens landsforening. Foto: BNL

Byggenæringens fremtidsbarometer: Bedriftene er positive til 2017

Det er høy aktivitet og vekst i byggenæringen. Årets konjunkturbarometer fra BNL viser at bedriftene er mer positive i år enn i fjor og flere skal ansette. Den store utfordringen er å få tak i kvalifiserte arbeidstakere.

0

Dessverre følges ikke økt fremtidsoptimisme av høyere forventinger til resultat. Undersøkelsen bekrefter at marginene for mange fortsatt er små i byggenæringen. Samtidig stoppes vekst i mange bedrifter av at de ikke får tak i kvalifisert arbeidskraft.

Bedriftene svarer at markedet fortsatt er godt, og de store geografiske forskjellene som vi så i fjor har blitt mindre.

– Krisen på Sør-Vestlandet ser ut til å være på retur ifølge våre bedrifter, selv om vi fortsatt ser mindre optimisme langs kysten, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

Hele 40 prosent av bedriftene skal ansette i 2017.

– Aldri tidligere i vår undersøkelse har flere bedrifter svart at de skal ansette. Dette et tegn på at det er forventet fortsatt høy aktivitet. Det er imidlertid et varsko at såpass mange som 36 prosent sliter med å få tak i fagarbeidere. Det vil derfor være helt avgjørende at vi sørger for fortsatt høy rekruttering inn til næringen, sier Sandnes.

Flertallet av våre bedrifter er lærebedrifter og svært mange har lærlinger.

– Vi ser på at noe av det mest avgjørende som bør etterspørres fra det offentlige er nettopp å velge bedrifter som har faste ansatte og lærlinger. Disse bedriftene bidrar til å sikre kvalitet og videreføring av kompetansen, sier Sandnes videre.

Undersøkelsen viser at pris fortsatt er styrende i anbudsprosesser.

–Bedriftene bekrefter at det er det offentlige som oftest etterspør med pris som eneste kriterium i anbudet. Her har det vært liten endring siden i fjor. BNL mener at det offentlige må bruke de mulighetene regelverket gir til å skape innovasjon, rekruttering og kvalitet i anskaffelsene. Når samfunnet bruker så mye penger bør de bruke markedsmakten til å utvikle næringen fremover. Derfor bør terskelverdien for lærlingeklausulen reverseres til 500 000 slik at også små og mellomstore bedrifter får krav om lærlinger , sier Sandnes.