Illustrasjonsfoto: Novema sitt fabrikkanlegg på Flå. Foto: Hallingexpo

Brann i fabrikken til Novema aggregater på Flå

Fredag 7. april,  like etter kl. 1600, ble det varslet om storbrann ved fabrikken til Novema aggregater på Flå. Det meldes om omfattende skader.

0

Det var raskt brannmannskaper fra Flå, Nes, Ål, Hønefoss og Drammen IKS, Krødsherad på plass med mannskapsbiler og stige. Disse gjorde en stor innsats for å begrense, og å slukke brannen. skriver eierne av fabrikken i en pressemelding.

– Brannen ble begrenset til den eldste delen av fabrikkbygningen som dessverre inneholdt vesentlig utstyr til vår plateproduksjonslinje, deleproduksjon, innkjøpte komponenter til integrerte kjøleløsninger, isolasjon, automatikk og trucker.Vårt brannsikringsutstyr utløste branndører inn til montasjehallene, forteller Lars R.Reinemo i meldingen.
– I vår tavlebyggingsavdeling er det primært røyk- og vannskader. Kontordel og kantine har primært røykskader. Skadeomfanget kan første endelig fastsettes etter at politi og fagpersoner har vært inne.

Hele bygget er sikret frem til politiet er ferdig med siste arbeider. De forventes å være ferdige medio uke 16.

– Når ulykken nå har rammet oss, er vi takknemlige for at ingen mennesker kom til skade i brannen. Det endelige omfanget av skadene er foreløpig ikke kunnet bli kartlagt men vi må dessverre innse at skadeomfanget er av en slik karakter at våre kunder med pågående prosjekter vil måtte bli berørt, sier Reinemo videre.
– Vi vil i løpet av påskeuken få en nærmere oversikt over skadene og konsekvensene av brannen. Våre kunder vil løpende bli kontaktet i tiden fremover. Dette koordineres fra hovedkontoret og av selgerne i regionene.

Selskapet er allerede i kontakt med forsikringsselskap og politiet som nå skal gjennomføre en kriminalteknisk undersøkelse.Den videre grove plan er å få endelig status på bygget og utstyr for bruk i produksjonen.

– Alternative løsninger vurderes løpende og vi jobb er for å få til en midlertidig produksjonslinje for å igjen å kunne levere ferdige produkter til våre kunder.Vi ber om forståelse for at ytterligere informasjon ikke kan gis da jobben nå ligger hos politi og forsikringsselskap. Så snart vi har informasjoner til våre kunder og leverandører, vil dette bli tilgjengelig på vår hjemmeside, www.exhausto.no, understreker Reinemo.

Kontaktopplsyninger inn til oss er, inntil videre er, Lars R. Reinemo som treffes på 93029699 eller på e-post lrr@exhausto.no.

– Våre selgere vil også være rimelig oppdatert på status etter påskeferien.