Fra venstre: Juryleder Erik Øimoen i Forsvarsbygg, prosjektleder Steinar Lerbrekk og HMS-leder Trond Erik Hetlelid i Kruse Smith.

Arkivenes hus vant SHA-prisen 2017

De offentlige byggherrene samarbeider tett om å oppnå målet om skadefrie bygge- og anleggsplasser i Norge. I dag delte Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring ut SHA-prisen 2017. Vinneren er Arkivenes hus i Stavanger.

0

– Arkivenes hus, i regi av totalentreprenør Kruse Smith, går foran som et godt eksempel på innovative løsninger som gir en trygg byggeplass, en trygg drift og et sikkert vedlikehold, begrunner juryens leder og direktør i Forsvarsbygg Erik Øimoen.

Sikkerhet i alle faser
Prisutdelingen er del av en felles satsning på skadefrie bygge- og anleggsplasser.
– Hele bygge- og anleggsbransjen må tenke sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i hele prosjektløpet, helt fra prosjekterende til entreprenør og arbeidstakere. Her er samarbeidet i prosjektet Arkivenes hus et foregangseksempel, sier juryleder Erik Øimoen i Forsvarsbygg.

Juryens begrunnelse
Sikkerhet har vært et viktig fokusområde i planleggingen, byggingen og i senere drift og vedlikehold:
Prosjekteringsfasen er basert på BIM med pilotering på Virtual Design and Construction.
Modellering med midlertidige konstruksjoner og riggplan er formidlet ved oppstartsmøter.
«BIM-kiosker» ble plassert på byggeplass og bidro til at alle fikk informasjon om prosjektet på en enkel måte.

Prosjektet har også benyttet andre innovative løsninger som blant annet bruk av en bore-robot i byggingen. Bruk av bore-roboten har medført vesentlig mindre arbeid i høyden
Ved å installere en kran øverst i heissjakten unngås manuell bæring ved senere ombygginger av bygget.

– Det viser at Kruse og Smith har hatt fokus på sikkerhet i hele prosjektløpet, også i drift og vedlikehold av bygget, sier juryleder Erik Øimoen fra Forsvarsbygg.

Juryens deltagere
Juryen har bestått av representanter fra byggherrene, prosjekterende, utførende, samt arbeidstakerne: Erik Øimoen i Forsvarsbygg, Tom Baade-Mathiesen i Norconsult, Lene Jønsson i HMS og Entreprenørskolen og Heine Nilsen i Fellesforbundet.

Om SHA-prisen
Prisen deles ut som en del av arbeidet i «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring». SHA-prisen er en svært viktig utmerkelse i byggebransjen og gis til prosjekter som styrker samarbeidet mellom byggherrene, de prosjekterende og de utførende som håndterer risiko og bidrar til god planlegging og innovative løsninger som fremmer HMS/SHA i alle faser av et prosjekt.

Skadefrie arbeidsplasser
Nesten hver måned skjer det en dødsulykke på bygge- og anleggsplasser i Norge. I løpet ett år påføres 100 personer varige mén. Dette vil de offentlige byggherrene til livs.
– Vårt mål er at alle skal komme uskadet hjem, sier de offentlige byggherrene. I spissen står administrerende direktør Thorbjørn Thoresen i Forsvarsbygg, Harald Nikolaisen i Statsbygg, konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor og vegdirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen.
Fakta om Arkivenes hus
Arkivenes Hus er et nybygg som kombinerer arkiv med kontorer
Bygget samler arkiv- og dokumentasjonsfunksjonen til en rekke institusjoner og forvaltningsorganer i Rogaland

Her er spesialmagasiner for tradisjonelle arkiv, lesesal, utstillingsareal, mottaks- og ordningsrom og en omfattende publikumsservice for forskere, forvaltningsorganer og befolkning.

Bygget har en grunnflate på 2200 kvm og syv etasjer:
Tre etasjer under bakkenivå med totalt ca 70.000 løpemeter med arkivhyller
Fire etasjer over bakkenivå med publikums- og kontorfunksjoner
Prosjekteringsfasen er basert på BIM med pilot på visuell planlegging (Virtual Design and Construction), som har gitt en bedre risikoforståelse i planleggingen og restrisiko i byggefasen

Totalentreprise i regi av Kruse-Smith Entreprenør AS
Arkitekt og prosjekterende: Lund og Slaatto arkitekter
Byggherre: Ipark Eiendom AS