Espen Krossli, Kategorisjef VVS, Backe Entreprenør, kommer for å fortelle om: Vannskadesikkerhet og rørbransjen sett med totalentreprenørbriller. Eksempler og erfaringer. Hvorfor går det galt?

Seminar: Vannlekkasjer i rørinstallasjoner i boliger og næringsbygg

Nytt seminar om vannskader i bygg:

0

VVSforum samler ekspertise fra hele verdikjeden for å diskutere vannskadeproblematikken i Norge anno 2017. Rørbransjen, byggebransjen og forsikringsbransjen, sammen med regulerende myndigheter, er enige om at det nå trengs tiltak for å snu utviklingen innenfor vannlekkasjer i rørinstallasjoner i boliger og næringsbygg.

Ny statistikk viser at vannskadene fortsetter å øke i Norge tross mer moderne bygg, bedre produkter og mer kunnskap. Men det trengs mer dokumentasjon for å vite hva som er og går galt.

Statistikken bygger på VASK – Vannskadestatistikk 2016 fra Finans Norge, og som gjelder skader frem til og med 30.06.2017.

VVSforum arrangerer seminar om vannskader og lekkasjer i rørinstallasjoner i bygg 23.november på X Meeting point, Hellerudsletta. Mer info om program og påmelding, klikk her.

Hit kommer bransjefolk for å belyse og diskutere, byggemetoder, krav og forskrifter, tids- og prispress, installasjoner og utfordringer med sanitæranlegg i ulike bygg, rørsystemer, og hvordan rørleggerbedriftene og bransjen skal øke kvaliteten.

Utover dette er noen av stikkordene for seminaret:
Er sikkerhet mot vannskader fra vanninstallasjoner en illusjon, rørleggerens kompetanse og vilje til å fremlegge prosjekteringsunderlag i ulike prosjekter, hvor går det galt, lekkasjesikring, rør-i-rør installasjoner, forsikringsbransjen syn på rørbransjen, kan plasseringen av vanninstallasjoner i bygningen medvirke til reduserte kostnader over tid, samt produktinformasjon i forhold til installasjoner og levetid. Bidrar regelverket til slurv, og hindrer innovasjon?

Byggebransjen, rørbransjen, forsikringsbransjen, konsulentbransjen – sammen med regulerende myndigheter, trenger en arena hvor man kan diskutere vannskadeproblematikken i Norge.

Mer info om seminaret og påmelding – klikk her

Målgruppen for seminaret er:
Rørleggere, prosjektledere, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggherrer, leverandører, grossister, utbyggere, og taktsmenn.

På foredragslisten står følgende personer: Lars Angell, Tryg Forsikring, Lars Iddeng, Usbl Prosjekt, Espen Krossli, Backe Entreprenør, Lars Fiskum, Sintef, Svend Haugen, Norconsult, Arvid Aalen, Geberit Norge, og Kenneth Riisa, Armaturjonsson.

I tillegg kommer det en rørleggerbedrift som skal fortelle om hvordan de opplever hverdagen rundt vannlekkasjer og vannskadesikkerhet.