Her ser vi elever og faglærere fra Kvaløya Videregående Skole på besøk hos Varme og Bad under VVS-dagene sist.

Ønsker at KEM-bølgen skal komme til Tromsø

- Må få på plass en KEM-utdanning i Tromsø så fort som mulig

0

– Men de som ønsker en slik utdanning må reise helt til Sør-Norge for å gå på skole. Det er ikke bærekraftig på sikt, og nå er tiden overmoden for å se på dette. Jeg forslår å legge det til Tromsø, sier Pedersen til VVS-forum.

Lærekrefter og faglig kompetanse er tilgjengelig. Nordområdene er i vekst og det er et stort behov for utførende teknisk kompetanse i framtiden. Nå etterspørres en utdanning for KEM-kandidater for nordområdene.

Ingen kjenner KEM
Etter samtaler med både folk i rørleggerbransjen i byen, i regionen og i lauget er Pedersen stadig blitt enda mer sikker i sin sak: Interessen for KEM er betydelig i rørleggerbransjen.

– Det snodige er at svært få her oppe kjenner til mulighetene som KEM-utdanningen har å tilby karriæremessig. Så her har vi en jobb å gjøre alle mann, nå må vi begynne å planlegge, og se framover, sier Pedersen.

Nordområdene har store vekstmuligheter, innen fiskeri, akvakultur, utdanning, infraktustur boliger og næringsbygg. KEM-utdanning er et bra bindeledd mellom praksiske og teoretiske fag, tverrfaglig og nyttig.

Saken fortsetter under bildet:

Hans Martin Pedersen og Anders Bjerkås er begge faglærere ved Kvaløya Vgs.i Tromsø. Pederen mener det nå er på tide at 
man får på plass en KEM-utddaning i nord også. Han viser til hvilken suksess det er i Sør-Norge, og ikke minst hva det tilfører
VVS-bransjen av kompetanse.

– Veksten vi fortsette, med eller uten oljevirksomhet. Behovet for KEM-ingeniører er her, men vi har ikke utdanningsmuligeter, sier han.

Utdanner seg nå
Flere håndverkere Pedersen gjennom sin lærergjerning kjenner til har allerede planer om å gå videre med KEM-studier, og håndverkere fra Troms følger allerede KEM-studier på Østlandet. De har dermed måttet flytte for å videreutdanne seg.

– Mange håndverkere har allerede familie og har etablert seg med firma og kanskje eierskap. KEM-studier tar tid. For folk fra nordområdene blir terskelen dermed unødvendig høy, sier Pedersen, også har tatt opp spørsmålet med rektor ved Kvaløya Videregående, som også støtter forslaget, og som mener man har gode muligheter til å huse studiet ved samme institusjon.

Styrke regionen
– En god region som skal vokse sunt kjennetegnes av tre faktorer: et sted å bo, et sted å arbeide og muligheter for utdanning. At det ikke finnes KEM-studier for de enorme nordområdene som vi fakstisk snakker om her er etter min mening en stor mangel, dette må vi få til, sier han.

Det finnes allerde gode lærekrefter i de mange rådgivnigsmiljøene som er å finne i nordområdene. Med dagens moderne hjelpemidler kan man dessuten overføre forelesninger via nett og fiber, direkte til lærestedet.

– Det går en positiv KEM-bølge over landet. Innen planlegging og prosjektering er det behov for folk som har en praktisk-teoretisk innfallsvinket til tekniske anlegg. På tide å handle, og Tromsø er stedet, sier Pedersen.