Harald H. Vidnes, Senior rådgiver for Swegon.

Naturlig hybrid- og low-tech ventilasjon

Konsulentene og entreprenørene har et stort ansvar

0

Kommentar skrevet av Harald H. Vidnes – Senior rådgiver for Swegon.

Det hele var hovedsakelig styrt av arkitektene og noen VVS -konsulenter. Skepsisen var stor blant øvrige markedsaktører, og det ble avholdt en rekke seminarer og kurs om fenomenet. Dessverre fikk skeptikerne rett. Anleggene ble for kompliserte (mye automatikk) og kostbare, når man tok med de bygningsmessige arbeidene, som kulverter og kanaler med store tverrsnitt med mer. For et prosjekt jeg var involvert i, ble disse kostnadene større enn ventilasjonsentreprisen på 5 mill. NOK basert på balansert ventilasjon, og de bygningsmessige nemlig 6 mill NOK. I tillegg fungerte det ikke som forutsatt og de fleste av disse anleggene er i dag bygget om. Det hele faset ut etter VVS-messen på Lillestrøm 2002, der også Statsbygg vendte tommelen ned for disse løsningene.

Man tilfredsstilte ikke kravet om et godt innemiljø, lavere energiforbruk og dessuten hadde de høyere totalkostnader.

Nå er vi tilbake igjen. Glemt er ovennevnte eller man har fått bedre løsninger, som man sikkert vil påstå. Arkitekter fra sydligere strøk presenterer løsninger som kanskje fungerer der de kommer fra, hvor man som regel har mye høyere årsgjennomsnitts temperaturer. Ved kontroll fungerer kanskje heller ikke disse byggene, selv ikke med dispensasjoner og reduserte krav til innemiljø.

30 St. Mary Axe London, den store glass agurken midt i byen er (var) presentert som et bygg baser på eremitt tuene i Afrika, altså med naturlig ventilasjon.
Dobbel glassfasade skulle føre luften opp til den enkelte av de 40. etg.ene fra gateplan. For sikkerhets skyld ble det montert 6 stk. plug`n play aggregater over himling i hver etg., som back up. Back up er godt å ha. Kort tid etter åpningen ble nemlig den naturlige ventilasjonen mekanisk. Det naturlige ble ganske enkelt steng på grunn av klager fra brukerne, hovedsakelig trekk og direkte vind i kontorlandskapene.
187 stk.  GOLD aggregater gjør nå jobben supplert med en rekke fan coils (tilleggs kjøling).

Dette blir selvfølgelig ikke opplyst i NRKs program Safari, der nevnte bygg bl.a. ble presentert, som et eksempel til etterfølgelse med tanke på å benytte naturkreftene.

Low Tech ventilasjon:
Her har man unngått de dyre kulvertene ved å slippe «friskluften» inn via vinduene. For noen av de skolene jeg har lest om, bruker man det, man tidligere kalte drivhusventilasjon.

For noen av løsningene har man en back up med balansert ventilasjon, når temperaturen ut blir for lav og forårsaker trekk.

Når skjer det i NORGE? Nesten hele den tiden man er på skolen!

For vanlige balanserte anlegg er det strenge krav til lufthastighet og temperaturvariasjoner i oppholdssonene.

For Low Tech ønsker man dispensasjoner fra ovennevnte og at folk kler seg etter forholdene.

Vi andre må forholde oss til TEKene og NS3031, når det gjelder friskluftmengder og energibruk.

Man trekker frem professorer som kan fortelle oss at friskluft eller var det luftmengden, ikke er så viktig. Det som er viktig er inneklima.

Og jeg som trodde det var det vi holdt på med!
 
Våre byer: I avisene leser vi daglig om den helsemessige forurensning av luften. For Low Tech er dette kanskje ikke så viktig, luften er vel bare farlig når den er ute, og det samme gjelder vel for pollen, for det er fortsatt, ikke luftinntak med filter som gjelder.

Hva med trafikk støy?

Hvorfor gjør vi dette?

*Spare energi? Dette går kun, hvis man stenger vinduene i lange perioder.
*Senke kostnadene? Kun hvis man ikke medregner behovet for vesentlig større takhøyde.
*Balansert ventilasjon er så komplisert. Ja det kan det være, spesielt behovsstyrte system. Sistnevnte krever seriøse aktører som kan utføre og forstå systemene. Dette krever leverandører med tilfredsstillende support ved så vel prosjektering som ved gjennomførelse.

Dette vil ikke bli tilfelle før konsulentene går foran og blant annet utelater useriøse aktører selv om de er aldri så billige, og at totalentreprenørene følger opp.

Vi trenger tredjeparts kontroll altså en ventilasjonskontroll som i Sverige, hvor vi får kontrollert; funksjon, kvalitet og ikke minst energibruken.

Mads Mysen og gruppen «reduce-ventilation» har laget en veiledning for behovsstyrt ventilasjon, fra start til overlevert bygg. Det er en grunn for det, så hvorfor ikke bruke den. Konsulentene har her et stort ansvar!

Vi lever nå i 2016 som er enten vi liker det eller ikke et Hi-tech samfunn og dette preger våre bygg, smart bygg.

VVS bransjen, og  spesielt ventilasjon må henge med. Innovative firmaer har bevist at behovsstyrt ventilasjon kan fungere utmerket. Å ønske seg tilbake til fortiden gjelder ikke lenger!