Daglig leder for Mesterbrev, Johanne Wulfsberg-Gamre.

– Mester med praksis bør kunne få ansvarsrett i tiltaksklasse 3

Mesterkvalifikasjon med nødvendig og relevant praksis bør gi godkjenning for ansvarsrett i tiltaksklasse 3. Dette bør gjelde for utførende oppdrag for alle mesterfag i byggenæringen. Det er Mesterbrevnemndas standpunkt.

0

I forbindelse med at kvalifikasjonskravene for ny ordning for sentral godkjenning er under behandling og utforming peker Mestebrev i en pressemelding på hvordan mesterkvalifikasjonen gjennom sin lange historie har vist seg å være en vellykket ordning og av stor nytte for samfunnet.

– Mesterbrevordningen sikrer faglig styrke og bidrar til næringsutvikling. Spesielt viktig er dette for at de mindre håndverksbedriftene skal vokse, sier daglig leder for Mesterbrev Johanne Wulfsberg-Gamre i en kommentar til VVSForum.

Les også: – Forventer at nye tiltaks-klasser vil gjenspeile dagens ordning

Viktig næringsliv
Mesterbrev har i denne forbindelse registrert at flere mesterbedrifter er berørt av de nye byggereglene gjennom bortfall av lokal godkjenning.

–  Det ser vi på som uheldig. Vi noterer imidlertid at Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har erkjent at endring av byggereglene har fått en del utilsiktede negative konsekvenser, sier Wulfsberg-Gamre, som understreker at de nye reglene også har gitt flere muligheter for mesterbedriftene.

Det er særlig de små og mellomstore bedrifter som ledes og drives av mestere. Det er viktig at disse skal kunne vokse med oppgavene.
– Det kan de nettopp gjøre ved å ta stadig større oppdrag, sier Wulfsberg-Gamre.
Derfor er det viktig at det ikke legges unødvendige hindre i veien for at virksomheter med  mesterkvalifikasjon skal kunne kvalifisere seg for alle tiltaksklasser innen utførende oppdrag.

Klasse 3
Mesterkvalifikasjon med nødvendig og relevant praksis bør ifølge Mestebrev holde til å få godkjenning for å få ansvarsrett i tiltaksklasse 3 for utførende oppdrag innenfor fagene i byggenæringen.

Mesterbrev mener det er positivt at det i sentralgodkjenningsordningen tas hensyn til praksis. Her jobber Mesterbrev og DiBK i samme retning for å anerkjenne den kompetanseut-viklingen som skjer på arbeidsplassen.

– Det er nettopp under ledelse av mestere at bedriftene vokser og utvikles, så mesterkvalifikasjonen må anerkjennes som den høye kompetansen den faktisk er, sier Wulfsberg-Gamre