– Det er viktig å informere om F-gassforordningen til kunder som tror de gjør et kupp når de kjøper billige kuldeanlegg og varmepumper med høy GWP kuldemedium, sier Stig Rath i VKE.

Fire år igjen for R404A

De nærmeste årene fases mange kjente kuldemedier ut: Fra 2020 blir R404A forbudt i nye anlegg, fra 2022 R407C, R134a og R410A . – Utfasingen skjer i et rasende tempo, mener Stig Rath, bransjesjef Kulde i VKE.

0

EUs nye F-gassforordning er grunnen til at en rekke av de mest brukte kuldemediene vil forsvinne fra markedet. Et kvoteregime for hydrofluorkarboner (HFK) ble innført i EU for ett år siden. Strengt tatt har Norge fortsatt ikke vedtatt den reviderte F-gass-forordningen EU No 517/ 2014, men Rath mener  norske politikere vil følge EUs nedfasingstempo. 
– Overgangsordninger kan vi bare glemme, understreker han.

De mest kjente ute innen 2025
R22 ble forbudt i nye anlegg fra 1 januar 2015, men det var varslet allerede i 1999. Nå skal utfasingen skje mye raskere:
• 1 januar 2020: Forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med R404A
• 1 januar 2022: Forbudt å selge kjøle- og fryseanlegg med R407C og R407F
• 1 januar 2022: Forbudt å selge ventilasjons-og vannkjøleaggregat med R134a og R410A
• fra 1 januar 2025: Forbudt å selge luft til luft-varmepumper med R410A
Rath forklarer at det vil bli forbudt å etterfylle med nytt kuldemedium R404A fra 1. januar 2020, men at det inntil videre vil være lov å etterfylle med andre HFK fram til 2030.

Naturlige kuldemedier
I 2030 skal HFK-bruken være på 21 % av nivået i 2015. I praksis betyr det at gjennomsnittlig GWP (global warming potential) – bør være under 400. 
– Hvis du skal slippe å bytte kuldemedium i løpet av anleggets levetid, bør du kjøpe et med GWP under 400, poengterer Rath.  (Se figuren).


FIGUR: GWP for en rekke kuldemedier. Snittet bør være under 400 (den røde streken). 

VKE tror mest på:
• ammoniakk (R717) – med omtrent samme bruk som i dag
• CO2 (R744) – med økt bruk
• Butan (R600) og propan (R290) er allerede populære
• R1234ze og andre  lite brennbare blandinger med lav GWP

Trenger kompetanseoverføring
Utfordringen for bransjen er å omstille seg fra kjente HFK-medier til miljøvennlige alternativer som er enten giftige, brennbare eller krever høyt trykk.
– Det er ikke noe problem at HFK blir borte, men vi trenger kompetanseoverføring. Industrien i Norge har jobbet lenge med ammoniakk. Dagligvarebransjen er kjempeflinke på CO2. Narvesen, Coca Cola og de store matvaregigantene har drevet fram bruk av brennbare kuldemedier – ikke kuldebransjen, poengterer Rath.

Konkret standard
Med de alternative kuldemediene blir det blant annet viktig med alarmer og detektorer.
– Det er nøye beskrevet i standarden NS- EN 378 Kuldeanlegg og varmepumper, som er veldig konkret, sier Rath. Standarden ivaretar alle minstekrav til sikkerhet og miljø, og både rådgivere og entreprenører bør kunne den. 
– Hvis du bruker den og levere kuldeanlegg etter den, glir du av kroken hvis det skulle skje noe, sier Rath. Han har forfattet læreboka Kuldemontøren 2, som også tar for seg sikker bruk av giftige og brennbare kuldemedier så vel som medier med høyt arbeidstrykk