Fra venstre, Halvard Gavelstad, Norsk Byggtjeneste,Terje Røising, NRF, og Frank Jaegtnes, EFO.

B-Link skal digitalisere byggenæringen

Varedatabaseleverandørene lanserer nytt verktøy

0

De tre samarbeidspartnerne har etablert et felles selskap, B-Link AS, og lanserer en ny integrert digital tilgang til produktdatabasene. B-Link innebærer et felles grensesnitt for arkitekter, rådgivere, entreprenører og innkjøpere til byggenæringens tre varedatabaser, noe som forenkler og forbedrer kvaliteten gjennom. Selskapet IFD SignOn AS etablerer den digitale kommunikasjonsplattformen B-Link, og endrer samtidig selskapsnavnet til B-Link AS.

– Dette er en » rebranding » av IFD SignOn. Med denne navneendringen gjør vi oss klare til å gå ut i markedet med en nyutviklet digital kommunikasjonsplattform innen bygg, anlegg og eiendomsnæringen, sier daglig leder i B-Link, Terje Røising. Røising representerer bransjeforeningen Norske Rørgrossisters Forening(NRF). Sammen med Norsk Byggtjeneste AS og Elektroforeningen(EFO) er B-Link resultat av 5 års samarbeid for å bidra til en enklere og tidsriktige digitale arbeidsprosesser.

Både Innovasjon Norge og bransjeforeningene har bidratt med utviklingskostnadene og spesialistkompetanse gjennom utviklingsløpet. De tre aktørene beregner den samlede investeringen til et sted mellom 15 – 20 millioner. 

B-Link som nasjonal standard
Ambisjonen med selskapet er å ta en posisjon på vegne av byggenæringen for å sikre digitalisering gjennom hele verdikjeden. Arbeidet med å standardisere egenskaper både i buildingSMART dataordbok og standarden ETIM er en sentral del av denne posisjonen.
– Det er viktig for oss som bransjeeid kommersielt selskap å sikre en god tjeneste som skaper gevinst både i plan-, bygge- og vedlikeholdsfasen, sier Halvard Gavelstad, som representer deleier Norsk Byggtjeneste AS.

Ønsker krevende testkunder
-Vi nærmer oss ferdigstilling. Nå ønsker vi å lansere en tidligfase-versjon og samarbeide med kunder som er kommet langt i å effektivisere plan- og innkjøpsprosessene, sier daglig leder Terje Røising, i det nyetablerte selskapet B-Link. B-Links kommunikasjonsplattform gir direkte forbindelse med varedatabasene til NOBB, EFO og NRF som representerer 1,5 mill produkter innen bygg, elektro og VA/VVS.

Forsvarsbygg har vært med fra starten av som testkunde, men også Bravida, Skanska og Link arkitektur har vært med som pilottestere. 

Digitalt bransjeansvar
B-Link skal levere innhold, både produktdata og egenskaper til den digitale byggeplassen.
-Næringene som har gått foran innen digitalisering er i stor grad plan- og arkitektfunksjoner. Nå er det viktig at alle aktører innen bygg-, anlegg- og eiendomssektoren blir med på det digitale skiftet. Dette er avgjørende for å oppnå bygg som oppfyller krav til luftkvalitet, lydopplevelse og miljø og som vil være kritisk for å bygge morgendagens- og ikke gårsdagens løsninger, understreker Halvard Gavelstad i Byggtjeneste.
-Byggenæringen er spesiell på sitt vis og aktørene har særegne utfordringer. Det handler om å gå fra papir til digitale arbeidsprosessen, og her er det lang vei å gå. Digitaliseringen er nødvendig og det skjer fort, hevder Gavelstad.

Samarbeidsprosjekt
-Samarbeid for en bedre og helhetlig løsning har vært avgjørende for at vi skal lykkes med å etablere en ny nasjonal standard for en langt bedre innkjøpsprosess. Vi vil gjøre vårt for å bidra til at arkitekter, innkjøpere og prosjektledere kan ta i bruk løsninger som bidrar til gode og framtidsrettede innkjøp.

-Vi har gjort oss verdifulle erfaringer siste året. Vi ser at samarbeid er avgjørende for å lykkes med å tenke mer helhetlig og på tvers av bransjesiloer sier Frank Jaegtnes fra EFO.

De tre aktørene arrangerer 30. september frokostmøte på Radisson Blu i Oslo, og hvor man vil presentere den nye kommunikajsonsplattformen.
– Våre ambisjoner er store, og målet er mange mange tusen brukere av B-Link. Derfor håper vi å se hele verdikjeden i byggenæringen når vi skal presentere den nye kommunikajsonplattformen i slutten av september, sier Gavelstad. 

Om B-Link:
Selskapet B-Link ble opprinnelig etablert I 2015 som IFD SignOn AS. B-Link eies av
Norsk Byggtjeneste AS, Elektroforeningen (EFO), Norske Rørgrossisters Forening (NRF) selskapet IFD SignOn AS. Målet med selskapet er å gjøre de store varedatabasene innen bygg, VVS og elektro bedre og mer tilgjengelige.