Administrerende direktør Inger Nerdrum i Comfort-Kjeden AS.

Alltid hendene fulle av aktiviteter

Vil ha rørleggerbedrifter uten butikk med i Comfort

0

VVSforum starter 2016 med å sette fokus på de fem rørleggerkjkedene vi har her i landet. Én artikkel hver dag denne uka. Først ut er Comfort.

Administrerende direktør Inger Nerdrum i Comfort-Kjeden AS innleder med å fortelle at snittmargin for de 20 beste bedriftene i Comfort ligger på 11,9 prosent. Til sammen omsetter Comforts nær 100 medlemsbedrifter for over 1,8 milliarder kroner.

– Lojaliteten ovenfor leverandørvalg er stor i Comfort og resultatet i 2014 og 2015 ble særdeles godt for kjeden. Med vår transparente bonusordning, er Comfort den eneste kjeden med full åpenhet – og medlemmene kan til enhver tid regne seg frem til nett nett pris, noe som igjen gir god forutsigbarhet, også i prosjektsammenheng. Kjeden er svært kostnadsbevisst. Alle investeringer som foretas, blir grundig vurdert. Det er medlemmenes penger det dreier seg om, derfor er både eierne og styret delaktige i vurderingene som tas. Alt overskuddet skal tilbake til medlemmene – vi er jo til for dem, forklarer Nerdrum.

Inger Nerdrum er godt fornøyd med 2015. Comfort har åpnet fem nye butikker i løpet av året. Dette skjedde i Nittedal, Jessheim, Eide, Verdal og den siste, S-Rør AS i Steinkjer. Fra 1. januar i år mistet Comfort sin butikk Mandelid i Steinkjer som kun ligger noen 100 meter fra S-Rør sine lokaler, over til Bademiljø. Stor offisiell åpning av ny Comfortbutikk i Steinkjer skjer i januar 2016. Comfort i Ulsteinvik har kjøpt opp Bademiljø i Sykkylven og har av ulike årsaker valgt å gå over til Bademiljø, legger hun til.

– Dette er selvsagt synd for oss, men vi ønsker virkelig Frode Gjerde og hans team alt godt for fremtiden.

2016 blir en videre satsing mot det tekniske for Comfort-kjeden.

-ERFA-rørlegger er i løpet av en to års periode gjennomført ved hver Comfort-bedrift, og Nerdrum er overbevist om at de har lykkes med konseptet. Programmet er gjennomført for de aller fleste rørleggerne i Comfort, en bevisstgjøring i egen hverdag. Selv om programmet ble avsluttet til nyttår, så planlegges det en oppfølging av kurset i 2016. Våre nær 1000 rørleggere er Comforts viktigste ressurs! slår Inger Nerdrum fast.

Nå i januar skal Comfort igjen kjøre sitt tekniske fagseminar, et årlig arrangement for blant annet prosjekt- og anleggsledere, arrangert i regi av Comforts Teknisk Forum. Forumet er også en definert gruppe som anbefaler tekniske leverandører og produkter inn i kjeden.

-Vi har de siste to årene gjennomført eget opplæringsprogram for hele kjeden på varme og kan for første gang markedsføre oss landsdekkende som varmespesialister, sier Nerdrum.
 
Hun forsikrer at Comfort tar godt vare på prosjektbedriftene. Og at samarbeidet mellom disse øker i omfang, blant annet for å kunne ta landsdekkende prosjekter sammen. Comfort har allerede åpnet for rørleggerbedrifter uten butikk, noe som ble vedtatt opå generalforsamlingen sommeren 2015.

– Det blir spennende å følge det totale Comfort-konseptet når dette snart står klart. Lederne i de største prosjektbedriftene i Comfort møtes jevnlig hos hverandre, til erfaringsutveksling og ideer innen drift.

-Vi utarbeider nytt butikkonsept som skal lanseres på Generalforsamlingen sommeren 2016. Håndverkeren vår skal komme mer synlig frem i butikkene. Vi har lange rørleggertradisjoner, faktisk er Comfort Norges eldste rørleggerkjede, og dette skal vi vise.

Nerdrum utdyper at Comforts Produkt/Markedsråd gir anbefaling om synlige varer og kommer med innspill til kampanjeprodukter. Dette betyr at Comfort vil tone ned håndklær og tilbehør, og i større grad presentere rørdeler og utstyr i butikkene.

-På denne måten vil vi gi forbrukeren mer trygghet og tillit gjennom den håndverksmessige fagkompetansen. Rørleggeren skal i større grad markedsføres som en naturlig del av vårt konsept, sier hun.

-Vi arrangerte en egen butikkdag for butikkledere i oktober i fjor. For første gang brukte vi interne foredragsholdere fra butikker vi vet drifter bra. Den ene var fra en typisk servicebedrift, mens den andre fra en prosjektbedrift. Begge hadde ulike spennende vinklinger som alle de 100 tilhørerne lyttet til. Effekten ble større når de kunne identifisere seg med personene som stod oppe på podiet.

Vi satser på de unge og fortsetter med våre «fremtidige» ledersamlinger også i år. Dette er nå blitt en fast etablert gruppe på 30 personer, med personer som er tiltenkt en lederrolle på sikt. Årets hovedtema er allerede klart; Personalutfordringer, slikt som konflikthåndtering og jus i forbindelse med personalsaker. I tillegg vil kalkulasjon og drift stå på agendaen, et viktig tema som går igjen hvert eneste seminar.

Comfortmessen er blitt et stort arrangement hvor alle våre leverandører er tilstede, og i følge Nerdrum kåret til bransjens beste. Det er to dagers intensiv jobbing med tidsstyring, med mye faglig påfyll.

ERFA butikk innføres igjen i Comfort i 2016. Her samles butikklederne distriktsvis til idé og erfaringsutveksling.
 
– Comfort, som allerede er gode på dokumentasjon vil i løpet av 2016 kjøre oppfølgingskurs til samtlige av medlemmene på FDV til sluttbruker, slik at kravene blir fulgt og kunden får den dokumentasjonen som er av betydning. Boligmappa er kun et lagringsverktøy. Det er hva som skal legges inn i boligmappa fokuset må ligge på, påpeker Nerdrum.

Innkjøp blir viktigere og viktigere for rørleggerbedriftene i fremtiden og etter salget av egen grossist til grossisten Brødrene Dahl, vil Comfort se litt nærmere på synergier de kan få ved et tettere samarbeid med sine svenske kolleger.  Sverige omsetter i dag for 4.5 milliarder SEK og er Sveriges største kjede. Comfort vil i enda større grad styrke sin konsentrasjon på innkjøp.

-Alt dette gjør at vi er en trygg kjede å være medlem av. Det er heller ikke dyrt å være medlem av Comfort, avslutter Inger Nerdrum som regner med å ha hendene full av aktiviteter i 2016 også.