Harald Vidnes, Swegon

Vil Eurovent sertifiserte Plug`n Play aggregater dominere markedet i fremtiden?

Et plug`n play aggregat kan funksjonskontrolleres og sertifiseres før det forlater fabrikken. Når det gjelder krav om Eurovent sertifisering frafalles dette kravet av konsulent og byggherre, dersom disse aggregatene ikke er billigst og har best data. Norge kjemper mot at EU skal kreve at vi etterkontrollerer våre installasjoner for funksjon og energibruk. Vi krever altså ikke tredjeparts kontroll av tekniske data.

0

I 1994/95 introduserte PM-Luft plug`n play aggregatet GOLD på det norske markedet. Det var ikke uten motstand, spesielt fra de store automatikk- leverandørene. Før introduksjonen hadde vi (sammen med flere, etter hvert mange) jobbet for igjen å få gjennomslag for den beste gjenvinneren i markedet – både da og nå – nemlig den roterende gjenvinneren – og lyktes med det.
Tanken bak det hele var et aggregat komplett med automatikk, som var testet før det forlot fabrikk. Dette for i første rekke å redusere feil og mangler, samt et klart ansvarsforhold. Problemene rundt i gangkjøring var kjent av alle. Det vanligste utsagnet var ”dette er ikke vårt ansvar”.

Eurovent:
Vi har i alle år, i hvert fall fra 1995, promotert Eurovent som en uhildet tredje part som tester og kontrollerer aggregater og annet ventilasjonsteknisk utstyr, samt kontrollerer at beregnings program stemmer med målte data.

Et plug`n play aggregat kan funksjons kontrolleres og sertifiseres før det forlater fabrikken. Når det gjelder krav om Eurovent sertifisering frafalles dette kravet av konsulent og byggherre, dersom disse aggregatene ikke er billigst og har best data. Ofte får vi høre at konkurrenten planlegger å sertifisere. Det er som om du blir stoppet i trafikkontroll og ikke har sertifikat, men slipper unna, når du forteller at du har planlagt å ta det!

Samfunnet pøser på med nye krav og regler, men tar ikke ansvaret for å kontrollere. Her gjelder selvangivelse prinsippet uten kontroll.
Er det ikke rart at de som ikke er kontrollert av tredje part alltid har best data?

TEK 15:
Med TEK 10 og supplement TEK 15 kommer en rekke nye krav som blir litt meningsløse uten objektiv kontroll av produktene det gjelder. Nettopp det at aggregatene er kontrollert av uhildet tredje part gir en trygghet for byggherren, og er spesielt viktig for energiberegninger og lydberegningene.
Det ideelle svaret her er Eurovent sertifiserte plug`n play aggregater, som er funksjons testet på fabrikk før de kommer på byggeplass.
* ET klart ansvarsforhold
* Enkel logistikk, få mann i arbeid på byggeplass
* Ved etterkontroll, data som stemmer
* Kommuniserer med overordnede system
* Totalt sett, en billiger og bedre løsning

Status:
Norge kjemper mot at EU skal kreve at vi etter kontrollerer våre installasjoner for funksjon og energibruk og ikke krever vi tredje parts kontroll av tekniske data heller. Er dette veien å gå, for å klare en reduksjon av våre CO2 utslipp, som vi har bundet oss til?
I Larvik, er kommunen i ferd med å etablere dansk drivhusventilasjon for sine skoler. Er det ingen som har et overordnet mål om at i det minste intensjonene i TEK 10-15 følges, når det til og med slås opp i media?

Dette er ikke en bærekraftig utvikling!

Konklusjon:
Vi tror plug`n play aggregatene tilhører fremtiden, men ikke uten at vi står på kravene om Eurovent sertifiserte aggregater!
Hvis aggregatene ved en energikontroll i ettertid viser seg og ikke holde mål, er det lite man kan gjøre.

Kjøp deg en panelovn og slapp av, TEK 15.

Med hilsen
Harald Haver Vidnes