– Vi er i et forenklingsløp; forskrifter skal gjøre det enklere og gjerne billigere å bygge, sier Knut Helge Sandli i DiBK. Foto: Hilde Kari Nylund

Teknisk forskrift krever ikke pollen-filtrering

– I TEK10 er det ingen generelle krav om at friskluft må filtreres for pollen, fastslår senioringeniør Knut Helge Sandli i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).

0

Riktignok stiller teknisk forskrift (TEK10) §13-1 krav om å rense frisklufttilførselen hvis kvaliteten ikke er god nok, men det omfatter ikke pollen.
– Det er knyttet opp til ikke-naturlig forurensning fra industri, trafikk og annet, opplyser Sandli. Han legger til at forskriften også har krav om åpningsbare vinduer.
– Det ville ikke vært hensiktsmessig om vi skulle hatt krav om at all tilluft må filtreres.

Prosjekterende må velge riktig nivå
Kravene til universell utforming i §12 betyr ikke at friskluft må filtreres, slik blant andre Arne Pihl Bordi i Norconsult har tolket kravene.
– Det er mange ting det er lurt å passe på – for eksempel at du ikke har bjørketrær rett utenfor luftinntaket, men dette er ikke TEK-regulert, sier Sandli. Standarden for universell utforming (NS 11001) går på flere områder lengre enn forskriften.
– TEK  angir minstekrav. Som prosjekterende er det ditt ansvar å gjøre det som er riktig, enten det er å legge deg over TEK-nivået eller på minstekravene, understreker Sandli. 

Inneklima-krav en større utfordring
Spørsmålet om filtrering av tilluft har vært tatt opp i forhold til løsninger for naturlig og hybrid ventilasjon.
– Ut fra TEKs krav til universell utforming er det ikke noe i veien for naturlig eller hybrid ventilasjon. Kravene til inneklima vil ofte være den største utfordringen, mener Sandli.
– Mer spesifikt hva da?
– Det å ivareta situasjoner hvor det er helt vindstille, eller når du har stor vindlast fra ugunstig retning, er kanskje mest utfordrende. Jeg kan ikke nok om dette til å si at det nødvendigvis må være noe problem, men jeg ser det er noen utfordringer, svarer Sandli.

Forenklingsregime
Teknisk forskrift skal nå gjennom en omfattende revisjon.
– Vi er i et forenklingsløp; forskrifter skal gjøre det enklere og gjerne billigere å bygge. Det er ikke bare i Norge; det gjelder store deler av Europa, sier Sandli. Derfor er det ingen grunn til å forvente strengere krav om filtrering av tilluft.
– Sånn jeg oppfatter det, er vi ikke der at myndighetene bør innføre krav som gjør at det blir dyrere eller mer komplisert. Det er ikke forenlig med forenkling, mener Sandli.

Større spenn i kvalitet
Direktoratet jobber nå med å forenkle og kanskje til og med fjerne krav. Da kan en del kvaliteter bli svakere regulert, men samtidig tror Sandli at markedet selv kan ivareta kvalitet. Byggherrer som ønsker høy avkastning på investeringen eller sikre og høye leieinntekter, vil sikre seg kvalitet.
– Vi vil nok få et større spenn i kvalitet og mer individuelt ansvar. Det er ikke sånn at myndighetene passer på deg hele tida og at alt er ivaretatt hvis du oppfyller kravene. Sånn er det ikke med dagens TEK heller, understreker han.