BNL mener at Stortinget først og fremst må gjøre skatteletten reell og ikke koble den til Energifondet gjennom Enovas budsjett. Foto: SNL

Statsbudsjettet må fremme energieffektivisering i boliger

BNL mener det er skuffende at regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak og innfører et ENØK fradrag som virkelig kan stimulere husholdningene til en kraftig investering i å redusere eget energiforbruk.

0

Byggsektoren er en helt sentral del av klimaløsningen. Energieffektivisering i bygningsmassen vil bidra til å gjøre fornybar energi (vesentlig fra vannkraft) tilgjengelig for utfasing av fossil energi i andre sektorer (eksempelvis transport, industriproduksjon, elektrifisering av sokkelen). 

BNL mener at Stortinget først og fremst må gjøre skatteletten reell og ikke koble den til Energifondet gjennom Enovas budsjett. Alternativt må Stortinget øke bevilgningene til ENØK-tiltak i eksisterende boliger til 500 millioner kroner i 2016 og arbeide for en reell skatteordning på sikt.

Uavhengig av om det blir skattelette eller rettighetsbasert støtte må Stortinget be regjeringen om å pålegge og innlemme passive tiltak på bygningskroppen i ordningen.

Eksisterende bygningsmasse skal bevares, vedlikeholdes og utvikles. For å tilrettelegge for at eiere kan forvalte bygningene på en god måte, hindre byggskader og tap av kulturhistoriske verdier har Klima- og miljødepartementet og BNL hatt samarbeidsprosjektet Bygg og Bevar.

Bygg og Bevar skaper møteplasser, og er et velfungerende tiltak for kunnskapsheving og kontakt mellom eiere, forvaltning og næringslivet, og BNL er svært fornøyd med at regjeringen vil videreføringen at dette viktige arbeidet. 

KILDE: BNL