David Zijdemans har nå forkortet og forenklet varmepumpevettreglene. Foto: Hilde Kari Nylund

Sju ting du må kunne om varmepumper

– De har utviklet seg litt, sier fagdirektør David Zijdemans i Skarland Press om varmepumpevettreglene. Nå har han forenklet de viktigste rådene til sju punkter.

0

Siden Zijdemans lanserte sine varmepumpevettregler i fjor, har dette vært en usedvanlig populær artikkel på VVSForum. Dessuten har Zijdemans holdt en rekke heldagsseminarer om reglene. Et snaut år senere er det derfor naturlig å utfordre Zijdemans: Står disse reglene seg godt?
– Reglene er de samme, men jeg har forenklet dem litt, svarer han, og forteller at responsen på varmepumpevettreglene utelukkende har vært positiv.

Slik ser David Zijdemans varmepumpevettregler anno 2015 ut:

1. Bruk primært temperaturregulering til å regulere effekten i varmeanlegget.
Det vil si å stille utekompenseringskurven så lavt som mulig. Mengderegulering med aktuatorer og radiatorventiler skal bare brukes for å hindre at det blir for varmt. Utekompenseringskurven er unik for hvert anlegg. Derfor må den som har ansvar for å drifte varmepumpa, læres opp i hvordan denne kurven reguleres.
– For hver grad vi kan senke temperaturen i et varmeanlegg, øker vi besparelsen med 2-3 %, understreker Zijdemans.

2. Unngå å shunte/blande ned turtemperaturen.
Vanligvis er en shuntventil en unødvendig og fordyrende komponent som reduserer besparelsen i et anlegg. 
– «Shunting» er å tråkke på gass- og bremsepedalen samtidig, poengterer Zijdemans. Han legger til at det finnes unntak for denne regelen, for eksempel anlegg som har både radiatorer og gulvvarme, eller som har varmepumpe kombinert med andre varmekilder som solfangere eller biokjel.

3. Unngå alle typer bypass (og ”blødere”)
Varmt turvann skal til varmeavgivere, ikke rett tilbake til varmepumpa. Bruk trykkstyrt sirkulasjonspumpe i varmeanlegget og unngå blødere og bypass.

4. Sørg for å seriekoble varmeavgivere med ulike temperaturkrav så langt det er mulig
Varmeavgiveren med høyest temperaturkrav skal forsynes først, og den med lavest temperaturkrav til slutt.
– For eksempel kan du bruke radiatorenes retur som gulvvarmens tur, forklarer Zijdemans. Da får du lavest mulig returtemperatur. Jo lavere returtemperatur, jo høyere besparelse – selv med samme turtemperatur. 

5. Koble akkumulatortanken riktig
Hvis du parallellkobler, må sirkulasjonspumpa på kondensatorsida stoppe når varmepumpa stopper. Hvis ikke, pumpes returvannet direkte ut på turledningen, og akkumulatortanken er bortkastet. En trepunkts kobling med felles retur er den enkleste og tryggeste måten å koble en akkumuleringstank på.

6. Plasser spisslast så nær turledningen som mulig
Reguler spisslasten til litt lavere enn utekompenseringskurven, og la helst varmepumpa styre innslaget av spisslast hvis det er mulig. Du kan gjerne shunte inn spisslast i større anlegg, slik at du får trinnløs regulering.

7. Sørg for minst 20 liter vann per kW varmepumpeeffekt
Dette er tilgjengelig volum ved laveste effekttrinn. For ei inverterstyrt varmepumpe vil det si den laveste effekten varmepumpa kan gi. Merk at du ikke skal ta med mengderegulerte kurser når du bestemmer tilgjengelig volum, selv ved utekompensering. Du kan bare ta med vann som alltid er i sirkulasjon og tilgjengelig for varmepumpa.
Følger du dette rådet, får kompressoren færre enn tre start per time. Hyppig start/stopp senker besparelse og forkorter levetida betraktelig.