Anita Knapstad og kollega Lars Harsem i Bærum kommune vil ha enklere energi- og ventilasjonssystemer.

På tide med en forenkling av energi- og ventilasjonssystemer

De fleste klima- og ventilasjonsanlegg er rett og slett for kompliserte for brukerne. I Bærum kommune drømmer man om enklere systemer og et mer brukervennlig styringsverktøy.

0

Det enkle er ofte det beste – men ikke innen energi og ventilasjon. Og appenes tid er heller ikke kommet til denne bransjen- å regulere luftmengden til et rom som er fullt av folk er langt fra enkelt. Da velger folk heller den enkleste løsningen – å åpne et vindu.

For komplisert
Konklusjonen blir at selv om norske ventilasjonssystemer etter alt å dømme er gode og avanserte er de alt for kompliserte, for både teknikere og brukere.

-Jeg er ikke sikker på hvorfor det er blitt slik, men jeg har en mistanke om at det har å gjøre med stadig nye krav til energigjenvinning. Det kommer stadig forskrifter som ser ut til å drive dette inn i en spiral av kompleksitet, sier Anita Knapstad i Bærum kommune til VVS forum.

Knapstad får støtte av kollega Lars Harsem.
– Ikke bare er systemene kompliserte, det er svært krevende å få gjort en sluttkontroll og mange sliter med feil og avvik. Enten bør anleggene bli enklere eller så må både konsulenter og entreprenører bli flinkere til å forklare oss hvordan dette funker. Noen ganger står alle og klør seg i hodet. Det blir unødvendige utfordringer for en kommune med mange anlegg. Vi trenger effektivitet, sier Harsem.

Regelverket
Regelverket er strengt for energisparing, men vagt når det gjelder luftkvalitet. I tillegg er det ulike krav i TEK og Arbeidsmiljøloven.

– Det er svært krevende å henge med på TEK-vogna, ikke bare for oss men tydeligvis også konsulenter og entreprenører. Det føles som om alle jakter på det idelle system, men når det skal bygges og tas i bruk blir det for komplisert, sier Knapstad.

Selv om moderne ventilasjonsanlegg er teknisk avanserte og skal ta hensyn til alle forhold blir det en høy mur mellom anlegget og brukerne, og alt for få styringsmuligheter.

– De fleste har vel opplevd at man må åpne vinduet for frisk luft, kommentaren er da ofte at det ødelegger for ventilasjonsanlegget, det blir litt absurd, sier Harsem.

Mye taler for at anleggene bygges med for mange komponenter og at alt styres fra en sentral.

– Kanskje tiden er kommet for å forenkle både oppbyggingen og samtidig demokratisere reguleringen, sier Harsem.

Sluttkontroll
Når det gjelder brukergrensesnitt er det også et godt stykke fram.

– De fleste savner en finger på rattet. Mulighet til å justere litt etter forholdene. Systemene er ikke bare for kompliserte å forstå, de er også lite robuste, sier Harsem.

Han kunne tenke seg mer informasjon på brukernivå, visualisering av energibruk kunne været en spennende måte f.eks. å involvere skoler i systemene.
En bedre visualisering av luftstrømmer og varme kunne vært en fordel.

– Det er jo ikke alltid mulig å finne det perfekte inneklima for alle, men mulighet til å justere på romnivå kunne vært kjekt, sier Knapstad.

En utfordring med anbudsrundene er at tilbyderne ikke setter seg grundig nok inn i spesifikasjonene og ikke leverer det man ber om.

– Vi tror ikke leverandørene spekulerer i dette, og vi vil ikke være vanskelige, men sluttfasekontroll bør skje i god tid før bygget overleveres. Ofte driver man i lang tid i etterkant med feilretting og justering, sier Anita Knapstad i Bærum kommune.