Bør fjerne særkrav til innbygd sisterne

En innbygd sisterne holder tett i femti år. Og femti til. Likevel stilles det ekstreme krav ved installasjon av innbygde sisterner. Resultatet er skyhøye kostnader, mer byggefeil og unødvendig frustrasjon. Nå bør kravet fjernes.

0

Mens folk flest i Europa kan boltre seg fritt i moderne toalettdesign med flere fordeler må norske boligeiere ut med tusenvis av ekstra kroner hvis man vil ha skjult sisterne på badet. Årsaken er en paragraf i TEK10. En paragraf som bygger på frykt og uvitenhet. Intet annet. En paragraf som aldri skulle vært skrevet men som i dag koster mange dyrt.

Først ut
Etter at Knut Olav Knudsen i VVS-foreningen under foredrag i regi av DiBk nylig etterlyste saklige grunner for de særnorske krav til sisterner har en rekke bransjefolk kommet på banen.

Alle som en mener det er et akutt nødvendig å endre lovverket.

– Man har gjort paragrafen alt for komplisert. Dette bør sees nærmere på. Lekkasje er ikke noen problem ved innbygde sisterner, det er heller byggefeil i forbindelse med sisternen. Dette er en betydelig og unødvendig ekstra kostnad når man skal bygge bad. Ta det vekk, sa Knut Olav Knudsen i VVSforeningen.

Nå følger bransjen opp og kan fortelle om frustrasjon og dårlige erfaringer med forskriften. De mener alle at Knudsen peker på et felles unødvendig problem for bransjen.

Anders Andersen, BA Rør

Fagfolk forteller at det svært sjeldent lekker fra skjulte sisterner, mens det er store utfordringer med å etterleve de helt spesielle kravene, som Norge er alene om i verden. En samstemt bransje stiller seg bak en klar oppfordring om å endre kravet. Nå.

Unødvendig kostnad
En rørleggerbedrift som årlig monterer hundrevis av sisterner er BA Rør i Sarpsborg. Formann Anders Andersen ser ingen grunn til at det skal være særskilte krav.

– Vi har aldri tvilt på kvaliteten av slike produkter, de er laget for innbygging og holder mål til 100 %. Det stilles ingen krav til vanlige frittstående toaletter, så hvorfor til et skjult et? Det står faktisk enda mer beskyttet, sier Anders Andersen til VVSforum.

Han har ingen registrerte lekkasjer fra innbygde sisterner, men masser av plunder, bry og heft samt store kostnader forbundet å etterfølge kravene. Særlig dette med våtromskrav i rom som ikke er våtrom.

– Kravet sier at det må bygges et våtrom bak veggen, og det må monteres lekkasjestopper. Det er et krevende arbeid som innebærer høye kostnader og flere muligheter for nye feil. På grunn av kravene velger folk heller tradisjonelle løsninger. Det skjer en rivende utvikling innen design og Norge holdes utenfor å ta del i dette. Det er på tide å gjøre noe med kravet, så fjern det, enig med Knudsen, sier Andersen.

Anders Grevstad i Grevstad & Tvedt VVS. 

Tretten år
I løpet av tretten år i bransjen har ikke Anders Grevstad i bergensfirmaet Grevstad & Tvedt VVS opplevd noen lekkasjeproblemer med innbygde sisterner.
– Vi er nødt til å utføre vårt arbeid i tråd med kravet, og vi finner alltids en løsning. Men det oppleves som lite gjennomtenkt og meningsløst. Det blir ikke helt fullgode løsninger, vi føler at vi gjør det kun for forskriften, og ikke for sikkerheten. Det går ut over kostnadene som blir unødvendig høye, og det er ikke bra for hverken oss eller kunden, sier Grevstad.

Han stoler på kvaliteten på produktene som bransjen leverer og synes kravet hemmer utfoldelsen av moderne løsninger og kreativ design.
– Det er vanskelig og unødvendig å bygge bad på denne måten. Med de produktene som er å få kan vi gå god for sikkerheten uten disse kravene, det er på tide å fjerne det, sier Grevstad.

 Fakta
Det er krav til eget våtrom i veggen, med avløp og lekkasjeføler, ved innbygging av cisterne i rom uten våtromsstandard. Det er krav til eget våtrom i veggen og utløpsspalte ved innbygging av cisterne i våtrom. Bransjefolk anslår ekstra kostnadene ved de særskilte norske kravene til ca kr 10-15000 pr bad. Lekkasjer og utbedringer av skjulte sisterner er ikke rapportert. Det finnes ikke dokumentasjon som støtter kravet til særskilt sikring av innbygde sisterner. Sisterner for innbygging har innebygget overløp, som ivaretar lekkasjer.

Siloens arvesynd
Den som leter i skadestatistikken finner forsvinnende lite, om noen, skader fra skjulte sisterner. Men et prosjekt peker seg ut, nemlig Studentsiloen på Grünerløkka. Studentsiloen på Grünerløkka var et pilotprosjekt for å skaffe flere studentboliger i Oslo. Denne er etter alt å dømme kilden til særkravet til skjulte sisterner. Ved bygging av studentsiloen var de både produktfeil, byggefeil og montasjefeil.