Illustrasjonsfoto

Anbefaler kun sertifiserte ventilasjonsaggregater

VVS-rådgiver Arve Bjørnli hos Moe Rådgivende Ingeniører mener det å velge ventilasjonsaggregater uten verifisert dokumentasjon kan være en risikabel vei å gå, og kan medføre høye driftsutgifter i ettertid. Erfaring har vist at utstyr som ikke er kontrollert av en nøytral organisasjon ofte lokker med urealistisk høye ytelser

0

VVS-rådgiver Arve Bjørnli hos Moe Rådgivende Ingeniører

Dette gjelder for så vidt alle komponenter med en kapasitetsdefinisjon.

Moe har mange års erfaring som rådgiver innen ventilasjon og energi. Han har opp gjennom årene sett utallige eksempler på både gode og dårlige valg når det gjelder valg av ventilasjonsutstyr.

Som rådgiver følger han imidlertid to hovedprinsipper når han skal hjelpe byggherre å gjøre riktige valg.

Prinsipp nr. 1
Det første prinsippet Bjørnli knesetter er så absolutt det viktigste, og dette har å gjøre med at når man kjøper ventilasjonssystemer betaler man for en ytelse – og ikke en ting.
– Alle komponenter man anskaffer skal ha teknisk dokumentasjon, og dokumentasjonen må være gitt av en uavhengig tredjepart, som f.eks. etter Eurovent Certification. Skal man som rådgiver anbefale en løsning, lønner det seg aldri å gå utenom dette, sier Bjørnli til VVSForum.

Bjørnli har i likhet med andre i bransjen erfart at enkelte leverandører opererer med optimistiske tall på eksempelvis temperaturvirkningsgrader og ikke minst på årsgjennomsnittlig temperaturvirkningsgrad . Disse tallene er dessverre ofte ikke verifisert.
– Det kan virke som om nettopp de som ikke kan dokumentere ytelse også opererer med de tilsynelatende mest fremragende tekniske kvalitetene. Det i seg selv gjør at man bør holde seg unna produkter som det ikke finnes nøytral dokumentasjon på. Er prisen i tillegg veldig gunstig bør alarmklokka ringe, sier Bjørnli.

Ifølge Bjørnli har innkjøp av dårlig ventilasjonsutstyr som regel årsak i to forhold. Disse er der pris i øyeblikket betyr mer enn driftskostnader, eller hastverk der man ikke tar seg tid til å vurdere konsekvensene av de valgene som tas.

Prinsipp nr. 2
Et annet fornuftig prinsipp som Bjørnli anbefaler å følge er å etterstrebe mest mulig prefabrikkerte løsninger.
-Jo færre arbeidsoperasjoner som skal gjøres på byggeplassen, desto færre muligheter for uforutsette problemer og forsinkelser, sier han. Dessuten kan dette også redusere byggetiden noe mange har stort fokus på.
Et annet viktig argument for prefabrikkerte løsninger er nettopp godkjenningen.
– Det finnes en rekke gode systemløsninger som er testet av uavhengige instanser for et gitt funksjonsområde som ved riktig dimensjonering og oppbygging gir byggets eier større fleksibilitet over tid og som samtidig fungerer selv etter ombygging.
– Selv om nesten alle bygninger er å betrakte som prototyper med feil og mangler, er det ingen grunn til å bygge inn ytterligere feil og mangler. Prefabikkerte løsninger der man benytter seg av «plug and play»-teknologi er derfor fremtiden også i byggebransjen. En nøytral instans som eksempelvis Eurovent Certification er en garantist for at produktdataene som oppgis samsvarer med virkeligheten.