Æresmedlem i NRL Lyder Emil Soltvedt fyller 90 år

Ingeniør, tidligere rørleggermester og æresmedlem i NRL, Lyder Emil Soltvedt fra Stavanger fyller 90 år onsdag 5. november.

0

Lyder E. Soltvedt kan se tilbake på 37 års innsats i Teknisk Bureau AS i Stavanger. Han gikk av i 1988, og var deretter i en periode tilknyttet Bergesen d.y. I 1995 opprettet Soltvedt Opplæringskontoret for Rørleggerfaget i Rogaland, som han også var daglig leder for fram til 1998.

Jubilanten er født i Bergen. Etter endt utdanning arbeidet han i fire år som ingeniør ved Bjølvefossen i Ålvik, før han i 1951 ble ansatt som avdelingssjef for rørleggeravdelingen i Teknisk Bureau i Stavanger. I 1968 ble han disponent for VVS avdelingen i samme firma.

Soltvedt har hatt en rekke yrkesrelaterte tillitsverv. Han representerte håndverket og de mindre bedrifters interesser i Skattekomiteen – Sandbergkomiteen av 1966. Videre har han vært president i Norske Håndverks- og Industribedrifters Forbund, formann i Stavanger Håndverks- og Industriforening, formann i Stavanger Rørleggermesterlaug, og styremedlem i Norske Rørleggerbedrifters Landsforening.

Soltvedt var kjent som en dyktig forhandler, og han var medlem av en rekke av Norsk Arbeidsgiverforenings organer og av Arbeidsgiverforeningens sentralstyre.

I 2013 mottok Soltvedt Kongens Fortjenstmedalje. Han har videre en rekke hederstegn innen rørleggerfaget og i næringslivet, blant annet er han æresmedlem av Norske Rørleggerbedrifters landsforening, og har mottatt Rotarys Paul Harris Fellow for sin samfunnsinnsats

Lyder E. Soltvedt holder seg i god form med svømming og sykling, og han holder seg oppdatert på dagens samfunn gjennom aviser, bøker og samfunnsdebatt på TV.

Kilde: nrl.no