Illustrasjonsfoto.

Snart klart for Nordisk vannskadeseminar

Sintef Byggforsk inviterer til Nordisk vannskadeseminar 27.- 29. august i Stockholm. Her møtes fag- og bransjefolk fra Norge, Sverige, Danmark, Finland og Island. I 25 år har dette nordiske nettverket møttes annethvert år for å diskutere vannskadesikre installasjoner, våtrom, skadeårsaker, hjelpemidler, materialvalg, opplæring og nyheter innen forskning.

0

Norge var arrangør av seminaret i 2011 på Oscarsborg. I år er det Sverige som er vertskap for seminaret, som foregår 27.-29. august på Djurönäset i Stockholm skjærgård.

Programmet starter på kvelden tirsdag 27. august og avsluttes kl. 13 torsdag 29. august.

Noen punkter fra programmet:
– Vattenskaderisker i lågenergihus
– Utmaningar för entreprenörer som vill bygga vattenskadeäkert
– Förebygg vattenskador med BIM
– Kan man göra delreparation av tätskikt i keramiska våtrum?
– Kan man bygga bostadssprinkler vattenskadesäkert?
– Åldringsegenskaper för tätningsdetaljer i våtrum