Geir Skoglund (46) kommer fra stillingen som teknisk direktør i Peab AS.

Ny administrerende direktør i Block Watne

Geir Skoglund er ansatt som administrerende direktør i Block Watne AS. Han tiltrer i løpet av mai 2013.

0

Geir Skoglund (46) kommer fra stillingen som teknisk direktør i Peab AS.

Han har bred ledererfaring fra entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling. Han har hatt ledende stillinger og sittet i ledergruppen i Peab Norge siden 2008, og har tidligere hatt lederstillinger i NCC Construction AS.

Skoglund er utdannet sivilingeniør, konstruksjonsteknikk fra NTH (1995).

– Vi er glade for å få Skoglund på laget. Han bringer med seg verdifull kompetanse som vil styrke vår virksomhet og videreføre den gode driften og den velfungerende organisasjonen som Block Watne har, sier konsernsjef Lars Nilsen.

– Jeg ser frem til å overta som ny administrerende direktør i et av de mest spennende og solide boligbyggerselskapene i Norge. Jeg gleder meg til å bli kjent med medarbeiderne i Block Watne og å kunne bidra til videre utvikling av både menneskene og selskapet, sier Geir Skoglund.

Ole Feet som har vært administrerende direktør i Block Watne fra juni 2006 til dato, ble ansatt som ansvarlig for den operative virksomheten (COO) i BWG Homes-konsernet våren 2012. Han vil nå gå over i denne rollen på full tid.