Knut Myhrer som er hovedverneombud for osloskolen holdt et meget engasjert innlegg under Kielkonferansen.

Men hvem taler barnas sak?

Konferansen for energi- og miljøteknologi på Kielfergen dreier seg i stor grad om energibruken i hus. Fordi ca 40 prosent av energibruken i vårt samfunn skjer i hus, er det mye å spare på energieffektivisering av bygninger.

0

Heldigvis er det ikke å vanskelig å spare mye energi, enhver idiot kan klare det, og mange av dem gjør det. En populær metode er å skru ned ventilasjonen i skoler. Det er enkelt og det reduserer energiregningen, så hvorfor bry seg om at det bidrar til ytterligere økning av astma og allergi hos skolebarn?

De to som tok opp denne problemstillingen på Kielkonferansen var Knut Myhrer, hovedverneombud for osloskolen, og Jan Vilhelm Bakke, overlege ved Arbeidstilsynet på Gjøvik.

Knut Myhrer har deltatt på Kielkonferansen i en årrekke, og alltid som barnas talsmann. Det han kan fortelle om forholdene i Osloskolen kan få håret til å reise seg på dem som fremdeles har slikt. Hans hovedtema har vært at kommunen sparer på ventilasjon og renhold, slik at barna arbeider i helseskadelig innemiljø. I et tilfelle er også klasseværelser bygget med veggen opp til en vindusrekke høyt oppe, slik at barna ikke kan se ut på bakken, bare et glimt av himmel høyt oppe. Hvordan fremmer det trivsel?

Men det vanligste problemet er dårlig luft, mener Myhrer, som slaktet Oslos myndigheter når det gjelder innemiljøet i skoler. Han kunne opplyse at luftmengdene i klasserom reduseres, på bekostning av barnas helse.

”Det er ikke lenger krav om balansert ventilasjon, men det er VAV, som i praksis ofte betyr AVstyring. Nå kan det brukes ventilasjon med overstrømning, som gir fare for fuktighet i veggene. På Nydalen skole starter ventilasjonsanlegget altfor sent, og det er elendig lys. Slikt skjer i bygg som blir tettere og tettere, bygg hvor det er mye utsondring av kjemiske stoffer.”

Myhrer hadde også en kommentar til myndighetenes hysteriske motstand mot elektrisk oppvarming, som i Norge er den mest miljøvennlige oppvarmingen man kan ha: ”I 1930-årene var Oslogryta full av sot. Den gang kunne det være en avisoverskrift at ”Det er sol i høyden”. Det lå en tåke av kullos og vedos over byen. Gjett om vi ville ha elektrisk oppvarming?”

VVS-forum spør: Hvor mange kroner belastes helsebudsjettet på grunn av astma og allergi som kunne vært unngått, for hver krone som spares på energiregningen?

Jan Vilhelm Bakke minnet om at vi bygger for mennesker, ikke for å spare energi, myndighetene svikter når det gjelder retten til sunn inneluft. I løpet av det siste hundreåret har forventet levealder økt med 30 år. Av disse 30 årene kommer 5 fra medisin og 25 fra andre faktorer, som tørre bygg.

Bakke var også skeptisk til passivhus og påpekte at vi vet veldig lite om helsesiden ved slike ”potte tette” hus. Det vi vet, er at såkalte passivhus bruker altfor mye energi. Noen ganger står vi overfor det fenomenet at nyere bygg bruker mer emergi enn eldre bygg som er dårligere isolert?

For dem som fremdeles foretrekker elektrisk oppvarming, kunne Bakke gi følgende spareråd: Overgang fra konveksjonsovn til ovner med større flater gir 15 % reduksjon.