Illustrasjonsfoto.

Bravida spår et lavere prisnivå

Ser også på oppkjøp av rørleggerbedrifter i de større byene

0

Selskapet er den største elektroinstallatøren i Norge og blant de store på rør og ventilasjon.

– Jeg tror vi går inn i en tid hvor ting begynner å peke oppover nå, men jeg er på at vi ikke kommer tilbake til der vi var, slå Eirik Frantzen fast i dette kvartalets Bravida Aktuelt.

Han mener det tar det tid før effekten av de store investeringene, som særlig gjøres i det offentlige når bransjen, som er sensyklisk. I tillegg trekker han frem at det er ny elementer av konkurranse i bransjen.

– Fremmed arbeidskraft, billigere materiell og andre typer samarbeidskonstellasjoner gjør at konkurransen er betydelig hardere enn det den historisk har vært. Selv om vi ikke kommer til å få det prisnivået vi har hatt, så kan vi gå fra noe som er helt uakseptabelt til noe som vi kan leve med, sier Frantzen.

Han fremhever kostnadsfokus som det viktigste for sektoren.
– Jeg har fått en stadig større erkjennelse av at konkurransekraft i bransjen skapes gjennom lave kostnader. Det må ikke misforstås til for lav pris. Det er sånn at man må kutte der det er lettest. Det har vært en ledetråd i arbeidet vi har gjort på kostnadsjakt, sier han.

Bravida har kuttet mer enn 100 millioner i kostnader det siste året. Det førte til et rekordår for selskapet.
–  Kostnadskutt, sammen med at vi systematisk over tid har hatt en helt annen risikoprofil og klart å erstatte de store prestisjejobbene, med småinstallasjon og service, som har en lavere risiko og fornuftigere marginbilde, er årsaken han trekker frem som årsak til resultatet.

Bravida har historisk hatt et antall prestisjeprosjekter, som selskapet har gått inn på grunn av oppdragets art og størrelse, ikke lønnsomhet. Det ønsker de ikke lenger.
– Vi har hatt et mye mer bevisst forhold til utvalget av oppdrag. Vi vil jakta på de store prosjektene hvor betingelsene gjør det formålstjenelig for både oss og kunden, og vi er helt sikker på at det finnes mange av dem der ute og at det stadig kommer flere. En del av vår ideologi er å kontrollere og styre risiko. Vi synes det er bedre å tjene 10 kroner på hundrelappen, enn 10 kroner på tusenlappen. Risikoprofilen vår vil ikke endre seg, men appetitten kommer til å endre seg, sier han.

Selskapets ledelse jobber med oppkjøp, både med kompletteringskjøp og med strukturelle oppkjøp. 
–  Vi ønsker en vekst opp mot 10 prosent i år, uten å endre risikoprofil. Klarer vi oppnå den veksten, så vil det kunne styrke vår lønnsomhet betydelig. Vår vekst er ganske lineær på omsetning og antall medarbeidere. Vi vil vokse med medarbeidere, der mikrokonjunkturen tillater det. Gjennom vekst vil vi kunne få en enda bedre bunnlinje. Det viktigste er å vokse på er organisk, men vi ser på rør i de større byene, sier Eirik Frantzen.