Vindmølleparken Siemens har bygget utenfor København.

Siemens mot nye økonomiske høyder

30.04.10: Siemens AG leverer et resultat på 1,5 milliarder euro i andre finanskvartal. Det er en økning på hele 48 prosent sammenlignet med tilsvarende kvartal i 2009. De gode resultatene gjør at Siemens nå hever sine resultatprognoser totalt for året.

0

– De gode resultatene kommer til tross for en tøff økonomisk periode internasjonalt. Vi var tidlig ute med å iverksette tiltak for å øke vår konkurransekraft og grepene vi har gjennomført viser seg å ha gitt god effekt. Nå som markedsnedgangen er i ferd med å stabilisere seg, vil vi opprettholde fokus på utvikling av innovative løsninger for mange av de store utfordringene Norge og verden står overfor, sier administrerende direktør Per Otto Dyb i Siemens AS.

Siemens opererer i tre sektorer, – industri, energi og helse. Og samtlige tre sektorer opplever resultatfremgang. Samlet driftsresultat for sektorene økte med 16 prosent til 2,1 milliarder euro (ca 17 milliarder kroner). Den gode fremgangen gjør at Siemens nå øker sine prognoser for året, og tror at samlet driftsresultat for de tre sektorene vil overstige fjorårets resultat på 7,5 milliarder euro.

Omsetning for andre finanskvartal endte på 18,2 milliarder euro (ca 162 milliarder kroner), som er en svak nedgang på 4 prosent sammenlignet med 2009. Ordreinngangen 17,8 milliarder euro er en nedgang på 14 prosent.

Denne utviklingen viser at omsetningen nå har begynt å stabilisere seg, selv om selskapet fortsatt er inne i en periode med markedsnedgang. Mens industrisektoren viser tegn på bedret marked på kort sikt, så opplevde energi og infrastrukturvirksomhet fortsatt svikt i markedet.

Omsetningen internasjonalt viser en god fremgang i Asia og Australia, mens Amerika, Afrika og Europa fortsatt opplever et tøft marked som reflekteres i en svak nedgang i omsetningen.