Konkurranse om utbygging av infrastruktur for fjernvarme

For å muliggjøre en langsiktig utnyttelse av fornybar varme i Norge, vil Olje- og energidepartementet ved Enova SF stimulere til utbygging av fjernvarmekapasitet for økt levering av varme til sluttbrukere.

0

Program for fjernvarme infrastruktur yter kompensasjon til aktører som vil investere i, bygge ut og drive infrastruktur for fjernvarme i Norge.

Infrastruktur for fjernkjøling i tilknytning til fjernvarme kan også motta kompensasjon under programmet. Programmet gir ikke støtte til energiproduksjon. Midler til denne kompensasjonen kommer fra Energifondet.

Programmet gjennomføres som en PSO anbudsordning for kjøp av tjenester av allmenn økonomisk interesse.

Anbudskonkurransen innebærer at Enova etterspør økt fjernvarmekapasitet generelt, uavhengig av beliggenhet i Norge.

InfraKUNNGJØRING AV KONKURRANSE: PSO FJERNVARME INFRASTRUKTUR I NORGE
For å muliggjøre en langsiktig utnyttelse av fornybar varme i Norge, vil Olje- og energidepartementet ved Enova SF stimulere til utbygging av fjernvarmekapasitet for økt levering av varme til sluttbrukere.struktur for fjernvarme omfatter overførings- og distribusjonsanlegg frem til målepunkt for uttak av fjernvarme og -kjøling, inklusive eventuelle varmevekslere, stikkledninger og kundesentraler.

Se forøvrig programtekst for Program for fjernvarme infrastruktur på Næring Enova.

Med leveringskapasitet menes anleggets kapasitet for levering av fjernvarme og -kjøling til sluttbruker i henhold til angitt utstrekning og leveringsområde, dvs. anleggets tekniske leveringskapasitet (GWh/år) basert på effekt og brukstid.

Frist for konkurransen: 30. november klokken 13:00